14.10.07

Metryka urodzin z parafii Rzeczniów
Parafialna księga urodzin z Rzeczniowa.
We wpisie nr 123 z 21.11.1893 roku (jul.), a 2.12.1893(greg.) informacja o narodzinach i udzielonym sakramencie chrztu Stanisławowi Kwietniewskiemu, urodzonemu w Grechowie 17 listopada (jul.), 29 listopada (greg.), rodzice Józef Kwietniewski i Domicela Maciejewska.
Rodzicami chrzestnymi byli Jan Krakowiak i Aleksandra Stępniewicz.
Pełne tłumaczenie metryki:

Rzeczniów 21 listopada (2 grudnia) 1893 roku o godz. 12. Stawił się Józef Kwietniewski, chłop, rolnik z Grechowa, lat 29, w towarzystwie świadków: Karola Ziemby lat 42 i Marcina Pastuszki lat 32, chłopów z Grechowa i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono we wsi Grechowie 5 (17) listopada bieżącego roku o godzinie 8 rano z jego małżonki Domiceli z Maciejewskich lat 19. Dziecięciu temu, na chrzcie świętym udzielonym dzisiaj przez księdza Kazimierza Lisikiewicza, nadano imię Stanisław, a jego chrzestnymi byli Jan Krakowiak i Aleksandra Stempniewicz. Akt ten obecnym i świadkom niepiśmiennym został przeczytany i przez nas tylko podpisany. 
Ks. Lisikiewicz urz. st. cyw. 

Brak komentarzy: